Káld

Území obce zahrnuje část Vlčího lesa (Farkas-erdő), kterým prochází celostátní modře značená turistická trasa.

Nacházejí se zde tři sta let staré Lajosovy buky, které jsou chráněnou přírodní památkou, nebo rovněž chráněné prastaré duby letní. K pamětihodnostem obce patří pozdně barokní katolický kostel svatého Jana Křtitele, proslulý díky obrazům na postranních oltářích, které jsou dílem vídeňského akademického malíře Istvána Dorfmeistera, nebo taktéž pozdně barokní zámek rodu Káldyů (dnes lékárna), zámek rodu Maróthyů (restaurant Hubertus) či romantická stáj hřebčína s výběhem pro hříbata v usedlosti Szitamajor.