Okolí

Celldömölk

Historie tohoto příjemného městečka je úzce spojena se soškou Panny Marie Celské, jež je největší vzácností římskokatolického farního kostela Panny Marie v městské části Kiscell.

Chrám byl postaven na popud opata Odó Koptika v polovině 18. století v tehdy převládajícím barokním slohu. Stavba úctyhodných rozměrů má půdorys latinského kříže o délce 50 a šířce 11 metrů… »»»

Ikervár

K bohaté historii obce Ikervár, ležící v údolí řeky Ráby, odkazují archeologické objevy z dob Římanů i nález pohřebiště sestávajícího ze 160 hrobů z doby příchodu Maďarů do Karpatské kotliny.

Ikervár, „pradávné hnízdo rodu Batthyányů“, je jednou z nejstarších osad ve Vašské župě a žil zde i první uherský ministerský předseda, hrabě Lajos Batthyány. Chloubou Ikerváru je socha Lajose Batthyányho, jejímž autorem je Jenő Bory a která vznikla díky veřejné sbírce místních občanů… »»»

Káld

Území obce zahrnuje část Vlčího lesa (Farkas-erdő), kterým prochází celostátní modře značená turistická trasa.

Nacházejí se zde tři sta let staré Lajosovy buky, které jsou chráněnou přírodní památkou, nebo rovněž chráněné prastaré duby letní. K pamětihodnostem obce patří pozdně barokní katolický kostel svatého Jana Křtitele, proslulý díky obrazům na postranních oltářích, které … »»»

Kőszeg

Kőszeg snad jediné město na světě, kde zvon odbíjí nejen poledne, ale už v jedenáct hodin halasně připomíná vítězství nad Turky ze srpna roku 1532, poté, co obránci zdejšího hradu pod vedením kapitána Miklóse Jurisicse 25 dní úspěšně odolávali útoku armády tureckého sultána Sulejmana táhnoucích na Vídeň.

Jurisicsův hrad se čtyřmi rohovými věžemi (Rájnis József u. 9) byl postaven ve 13. století, dnešní podobu získal po požáru v roce 1777. Hlavní baště opevnění Kőszegu se říká Velká věž nebo Zwinger… »»»

Csénye

V obci, kterou obtéká z jihu potok Gyöngyös, se nachází jedna z nejstarších far v celé Vašské župě. Zdejší kostel je zasvěcen svatému Janu Nepomuckému.

Pamětihodností obce je křížová cesta v ulici Ference Deáka, která vede ke kapli z 19. století, nacházející se na konci této ulice. V kdysi samostatné části obce Fűztű se nachází stáj hřebčína z roku 1906, vystavěná v neoempírovém stylu, jejíž budova je významnou zemědělskou historickou památkou… »»»

Sitke

Okolí obce Sitke, ležící 8 km od Sárváru, je charakterizováno stopami intenzivní vulkanické činnosti, která zde probíhala zhruba v době před 4,5 miliony let.

Jejím výsledkem je také 230 m vysoký svědecký vrch Hercseg. Na zdejší vulkanické půdě se již od dob starých Římanů pěstuje vinná réva. Podle některých záznamů obec vznikla na místě někdejší římské osady Bassiana, což dokládají dodnes dochované pozůstatky místního amfiteátru ve východní části obce… »»»

Őrség

Springtime of Vas county in the Őrség region… »»»

Szombathely

Město Szombathyely bylo založeno před dvěma tisíci lety císařem Claudiem pod názvem Savaria, a řadí se tak k nejstarším městům na území Maďarska.

Město s bohatou historií sahající až do dob starověkých Římanů disponuje také významným náboženským dědictvím a neobyčejnými přírodními památkami… »»»

Szeleste

Symbolem obce Szeleste je arboretum založené hrabětem Andorem Festetichem.

V chráněném parku, přístupném po celý rok, se nachází přes 500 druhů rostlin a dřevin. Arboretum o rozloze 13 hektarů obklopuje sto padesát let starý zámek Festetichů. Jeho výstavba byla zahájena v roce 1855…. »»»

Ölbő

Ölbő je jen 10,8 km od Sárvár. Může to tedy být vynikající destinace pro cykloturistiku. Zvláště pokud milujeme bylinky a alternativní medicínu. St. Nicholas Medicinal Herb House and Kneipp Garden se nachází v Ölbő… »»»

Ostffyasszonyfa

Chloubou obce se slavnou minulostí je několik zámeckých sídel, z niž nevýznamnější je opravený klasicistní zámek Ostffyů pocházející z 18. století, jenž je nejznámější stavební památkou v obci.

Další architektonicky cennou stavbou je pseudobarokní kurie Einstetter-Weöres-Niczky z 19. století, která je v soukromém vlastnictví. Ve svých šestnácti letech zde strávil léto jeden z nejproslulejších maďarských básníků Sándor Petőfi, na jehož počest zde byla v roce 1973 zřízena pamětní místnost… »»»