Toalety publiczne

Godziny otrwarcia toalet publicznych (parking zamkowy)

Kwiecień – maj: 09:00 – 19:00
Czerwiec – sierpień: 09:00 – 21:00.
Wrzesień – październik: 09:00 – 19:00
Listopad – Grudzień 09:00 – 17:00