Atrakcje

Zamek Nádasdy

Podczas pobytu w Sárvár koniecznie obejrzyj zamek Nadasdy (zewnątrz i wewnątrz)

Zamek nadał nazwę miejscowości. Pierwsza wzmianka o zamku Sárvár pojawiła się w dokumencie z 1288 roku. Jego nazwa wskazuje, że pierwotnie mógł być to zamek ziemny otoczony bagnami.

W okresie anarchii feudalnej – w latach 1288-1327 – był własnością rodziny Kőszegi Został odzyskany w 1327 r. przez sędziego dworskiego Sándora Köcski dla króla Karola Roberta. Do 1390 r. twierdza pozostawała własnością króla. W 1390 r. Zsigmond z Luksemburga podarował go Jánosowi Kanizsai, arcybiskupowi Esztergomu i jego rodzeństwu, a rodzina posiadała go z niewielkimi przerwami do 1534 r.

Zamek Nádasdy, który z czasem stał się symbolem Sárvár, jest prawie całkowicie dostępny. Można poprosić także o wycieczki z przewodnikiem po muzeum, dzięki którym zwiedzanie zamku stanie się przyjemną prawdziwą podróżą w czasie.

W XIII-XV wieku na terenie zamku powstało kilka budynków. W południowo-zachodnim narożniku obecnego budynku pałacowego pod koniec XIII wieku wybudowano trzykondygnacyjną wieżę, do której przylegał kamienny mur zamkowy. Wieża została później rozbudowana o dwie trzykondygnacyjne części budynku i ozdobne pomieszczenia. Z tego okresu pochodzi również znaczna część skrzydła północnego – A – i skrzydła zachodniego – B -, połączonymi niewielką przysadzistą wieżą. Na dziedzińcu budynku gospodarczego odkopano pozostałości średniowiecznego budynku. Jak podają źródła pisane, na początku XVI wieku zamek był jeszcze w fazie poważnej budowy, o czym wspominają pozostałości w formie budek z siedziskami, widoczne do dziś po obu stronach dolnej części wieży z bramą.

Eksponaty w muzeum umożliwiają poznanie życia w XVI wieku, a jeden z najpopularniejszych festiwali w Sárvár również pozwala przenieść się do epoki tureckiej. Jest to Festiwal Historyczny Nádasdy, podczas którego strażnicy tradycji w strojach wiernych epoce zapoznają zwiedzających z życiem ówczesnego zamku.

Dzięki małżeństwu Tamása Nádasdy’ego z Orsolyą Kanizsai w 1534 r. rodzina Nádasdy odziedziczyła ogromny majątek Kanizsai. Za czasów Tamása Nádasdy’ego zamek został odnowiony w duchu renesansu. Do południowo-zachodniego kompleksu budynków dobudowano trzykondygnacyjne skrzydło (skrzydło D). Dla budynku wyrzeźbiono również renesansowe okna z kamiennymi obramowaniami, z których jedną z pozostałości można ujrzeć nad wejściem do biblioteki. Skrzydło wschodnie – B – zostało ukończone w latach 1554-55, wraz z powiększeniem średniowiecznej budowli. Po obu stronach wzniesiono część budynku wyłaniającą się z fasady, której drzwi w kamiennym obramowaniu do dziś służą, jako jedno z wejść do tego skrzydła. Na parterze ciągnęły się renesansowe arkady z otwartym, sklepionym korytarzem. Na piętrze utworzono otwarty korytarz z drewnianym sufitem wspartym na drewnianych kolumnach. W 1560 r. wieża z bramą otrzymała piękne renesansowe wrota. Ze względu na wzmożone ataki tureckie za panowania Tamása Nádasdy’ego fortyfikacje były wzmacniane równolegle z budową pałacu, począwszy od 1551 r. Sárvár stanowił część czwartej linii obrony opartej na rzece Raba. Widoczny do dziś bastionowy pas bezpieczeństwa w stylu staro włoskim został zbudowany przez Ferenca Nádasdy’ego i Pála Nádasdy’ego w latach 1588-1615.

Ostatni, zakrojony na szeroką skalę etap budowy zamku wiąże się z nazwiskiem wybrednego w budownictwie sędziego dworskiego Ferenca Nádasdy. Prace rozpoczęto prawdopodobnie w 1644 r. od rozbudowy skrzydła północnego – A, co może być związane z małżeństwem wielkiego pana z Anną Julią Eszterházy. Wieżę z bramą połączono z budynkiem pałacowym poprzez wstawienie wypukłego sklepionego wejścia, który służy do dziś, a nad nim zbudowano ze sklepieniem w kształcie pancerza żółwia salę ceremonialną, która jest jednym z najpiękniejszych wnętrz węgierskiej sztuki barokowej. Freski na suficie zostały namalowane przez Hansa Rudolfa Millera w 1653 roku Obrazy przedstawiają bitwy z Turkami w czasie wojny piętnastoletniej (1591-1606). Tymi freskami sędzia dworski chciał uczcić pamięć swojego dziadka, Ferenca Nádasdy’ego, w duchu szlachetnej czci dla niego. Sztukateria w sali ceremonialnej została wykonana przez Andreę Bertinallego. Trzypiętrowy południowo-zachodni budynek (skrzydło D) pałacu, pochodzący z średniowiecza i zbudowany przez Tamása Nádasdy’ego, został rozebrany do postaci dwukondygnacyjnego budynku. Zlikwidowano nisze na dziedzińcu W ten sposób powstała główna część zamku-pałacu z zamkniętym dziedzińcem i jednolitą fasadą, którą można podziwiać do dziś. Budowę kaplicy Najświętszej Marii Panny rozpoczęto na styku skrzydła wschodniego i południowego (skrzydła B i C). Kolekcja sztuki rodziny Nádasdy, znaczna nawet w skali europejskiej, przechowywana jest również w Muzeum w zamku Sárvár.

Ferenc Nádasdy został stracony w 1671 r. za udział w spisku Wesselényiego. W 1677 r. cesarz Leon I podarował całkowicie splądrowany zamek Miklósowi Draskovichowi i jego żonie Krisztinie Nádasdy. Po raz ostatni odegrał on rolę w działaniach wojennych podczas wojny Rakoczego o niepodległość. Sárvár nigdy nie znalazł się na liście zamków przeznaczonych do zniszczenia. Nawet później mury i bastiony nie zostały zburzone. Za czasów rodziny Draskovich stan zamku znacznie się pogorszył. Jego ratowanie przed zniszczeniem rozpoczęło się w połowie XVIII wieku. Freski w sali wieżowej o tematyce mitologicznej zostały namalowane prawdopodobnie za czasów ziemianina generała György Szluhy. W 1769 r. na zlecenie Ádáma Szily István Dorffmaister namalował w stylu barokowym freski ze Starego Testamentu na bocznych ścianach sali bankietowej. Malowidła ścienne w salach na piętrze skrzydła północnego A powstały prawdopodobnie około 1770 roku.

W 1803 r. zamek i posiadłość kupiła rodzina Habsburgów – Estei. Z nazwiskiem arcyksięcia Ferdynanda Habsburga i jego syna Franciszka IV władcy Modeny wiąże się odrestaurowanie budynków, zamurowanie renesansowych arkad, budowa ceglanego mostu, prowadzącego do zamku oraz zasypanie fosy ziemią z murów zamkowych. Elewacja dziedzińca budynku pałacu uzyskała jednolity wygląd. W 1813 r. na dziedzińcu umieszczono tablicę pamiątkową, upamiętniającą renowację.

Właścicielami zamku od 1875 r. byli Ludwik III, ostatni król Bawarii i jego małżonka, arcyksiężna Estei Maria Teresa Dorottya. Zamek był wówczas centrum posiadłości o powierzchni 15 500 holdów (1 hold= 0,5755 hektara), składającej się z 18 gospodarstw, w których stosowano nowoczesną gospodarkę energetyczną i gdzie znajdowała się słynna stadnina koni. Świadczą o tym również zabudowania gospodarcze zamku. Ludwik III był ostatnim królem bawarskim, zmarł w zamku w 1921 roku. Bawarska rodzina książęca pozostała właścicielem zamku do 1945 r.

W muzeum zwiedzający go mogą poznać również historię husarzy Nádasdy. Jak sformułowano to na stronie nadasdymuzeum.hu: Muzeum Nádasdy Ferenc prezentuje na stałej wystawie historię husarii, typowo węgierskiej jednostki wojskowej, od początku do końca II wojny światowej.

Po II wojnie światowej zamek w Nádasdy przez kilka lat cierpiał niedostatek, ale po renowacji w latach 1960 -1970. stał się centrum życia kulturalnego miasta. Obecnie Muzeum Ferenca Nádasdy’ego znajduje się obok Centrum Kultury i Biblioteki Zamku Nádasdy. W mieście właśnie na zamku odbywają się imprezy kulturalne. Rekonstrukcja staro włoskiego bastionu została zrealizowana w latach 2005-2006.

Zamek w Nádasdy jest otoczony pięknym pasem zieleni Parku Zamkowego, który powstał w miejscu fosy. Za budowę parku w zachodniej części zabrali się władcy Modeny w latach 1810. We wschodniej i południowej części fosy sędzia miejski Vilmos Eőry założył w 1931 r. park publiczny. Park Zamkowy jest chronionym obiektem przyrodniczym o znaczeniu lokalnym.


Plac Kossutha

Rynek Główny w Sárvár ma również do zaoferowania mnóstwo atrakcji.

Podobnie, jak na Placu Poczty, jedną z najpopularniejszych atrakcji na placu Kossutha jest fontanna przed ratuszem. Która również bawi odwiedzających grą światła i dźwięku.

Ale to jednak nie jedyna atrakcja w Sárvár na placu Kossutha. W tym miejscu znajdują się pomniki upamiętniające I i II wojnę światową. Posąg przedstawia husarza Nádasdy kierującego szarżą, wykonany w odlewni Ferenca Krausza. Natomiast postument przypisuje się kamieniarzom, braciom Kondor z Szombathely Nawiasem mówiąc, znajduje się tu również wbudowana płaskorzeźba z brązu przedstawiająca św. Władysława, który sprawia, że woda tryska ze skały. Ta część pomnika jest dziełem Istvána Tótha. 

Będąc na placu Kossutha, warto też zwrócić uwagę na ratusz. Budynek powstał w latach 1878-1882, ale balkon wychodzący na główny plac został dobudowany już w XX wieku. Ta atrakcja turystyczna jest jednym z najważniejszych dzieł sarvarskiego architekta Lajosa Geschreya.

Jednocześnie osoby przybywające do Sárvár znajdą nie tylko takie atrakcje na Placu Kossutha. Kilka razy dziennie słychać tu grę dzwonków. W poniższych terminach:

Gra dzwonków – Plac Kossutha

09.01-05.31.: 11:00, 16:00, 17:45 /
01.09.-31.05.: 11:00, 16:00, 17:45

06.01-08.31.: 11:00, 16:00, 18:45, 21:00 /
01.06.-31.08.: 11:00, 16:00, 18:45, 21:00

Pokaz dźwięku i światła fontanny na Placu Kossutha odbywa się w następujących terminach:

od 1 marca – do 31 maja i od 1 września do 31 października: 20:30 – 20:50
od 1 czerwca do 31 sierpnia: 21:30 – 21:50

Plac Kossutha, tak jak i główny rynek miasta, jest oczywiście także miejscem wielu wydarzeń. Na przykład regularnie odbywa się tu większość letnich imprez miejskich. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części poświęconej programom.


Plac Poczty

Na placu w centrum miasta, znajduje się oddana do użytku w 2014 r. interaktywna fontanna z 72 dyszami, podświetlana światłami LED. Która otrzymała też dodatkową funkcję. Nadepnięcie na kamień przed fontanną powoduje zatrzymanie strumienia wody, dzięki czemu można wejść do środka fontanny. Plac wyłożono trzema rodzajami kamieni ozdobnych, posadzono wiele drzew i krzewów, które już powoli dają cień zwiedzającym. Stosunkowo nowa atrakcja w Sárvár jest oczywiście wyposażona w ławki, dzięki czemu letnie widowisko świetlno-muzyczne można wygodnie oglądać w pozycji siedzącej. Ale plac warto odwiedzić nie tylko latem. Jesienią i zimą przy okazji wellnessowego weekendu też warto go odwiedzić. Odbywa się tu wiele imprez plenerowych. Przykładem jest Jarmark adwentowy w Sárvár lub programy karnawałowe

Godziny pokazów świetlnych i muzycznych fontanny – Plac Poczty

„Program fontanny” można obejrzeć codziennie w godzinach 11:30, 15:30, 17:30 i 19:30.

Podobną atrakcję można znaleźć na placu Kossutha. Niezależnie od tego, czy przyjeżdżasz na krótszy weekend wellnessowy, czy na dłuższe wakacje rodzinne, koniecznie zajrzyj tutaj!


Arena Sárvár

Arena Sárvár to najnowszy i największy obiekt publiczny w zachodnio-zadunajskim uzdrowisku, oferujący prawie 5000 m2 powierzchni sportowej i rozrywkowej w samym sercu miasta, jedynie 5 minut spacerem od zamku Nádasdy i tylko 15 minut od łaźni uzdrowiskowej i wellness.

Arena jest prawdziwym ośrodkiem wielofunkcyjnym, ponieważ nie funkcjonuje jedynie, jako siedziba miejskich klubów sportowych, z których korzysta każdego dnia blisko 200 młodych i dorosłych sportowców, ale również oferuje szeroki zakres usług dla mieszkańców i turystów, odwiedzających nasze miasto.

Arena o powierzchni 1500 m2, wyłożona najnowocześniejszym parkietem Gerfloor przyjaznym dla stawów, jest idealnym miejscem na obozy treningowe i mecze przygotowawcze dla wielu halowych dyscyplin sportowych, z licencjami zawodniczymi dla piłki ręcznej, koszykówki i futsal, uzupełniona doskonale trybuną na 600 miejsc z wygodnymi siedzeniami, znanymi z nowoczesnych stadionów krajowych.

W funkcjonalnych halach obiektu poza zawodnikami mają również możliwość pożytecznego spędzenia czasu amatorzy i osoby uprawiające sport rekreacyjnie, a na zajęciach zumby, baletu, tańca nowoczesnego, fitnessu, gimnastyki akrobatycznej, pilatesu i jogi każdy może znaleźć odpowiednią dla siebie formę rekreacji.

Na zainteresowanych oczekują również dwa korty do squasha, gdzie z pomocą naszych wykwalifikowanych instruktorów można wypróbować tej coraz bardziej popularnej i dynamicznie rozwijającej się dyscypliny sportu.

Arena funkcjonuje również, jako centrum wydarzeń, jest to idealne miejsce na koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej nawet dla 1000 osób, na wystawy, bale, imprezy firmowe i rodzinne i spośród 9 różnych sali Państwo też potrafią wybrać odpowiednią dla swojej firmy lub przyjaciół. Naszym partnerom zapewniamy wysokiej jakości sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy we wszystkich miejscach budynku, a w razie potrzeby również technikę projekcyjną.

Jesteśmy dumni, że możemy powitać Państwa w jednym z najnowszych i najnowocześniejszych kin w Kraju Zadunajskim. Dzięki technice projekcyjnej 3D i systemowi dźwiękowemu Dolby 7.1, Kino Kabos László przez cały rok codziennie wyświetla zarówno premiery, jak też klasykę kina węgierskiego, do którego nasi goście mogą przejść przez przytulną kawiarnię.

W Arenie organizujemy również targ miejski, na którym w każdą niedzielę odwiedzający oprócz wyrobów drobnych producentów mogą znaleźć towary używane i rękodzieło, a w poniedziałki organizujemy klasyczny jarmark wyrobów przemysłowych.

Zawsze warto nas odwiedzić, ponieważ w każdym dniu roku Arena „jest pełna życia!”


Dom Muzyki – Tam, gdzie dźwięki stają się przeżyciem.

Sárvár jest słusznie znany w całym kraju, a obecnie i w całej Europie, ze swoich uzdrowisk, zarówno dla tych, którzy chcą się leczyć, jak i dla tych, którzy chcą się dobrze bawić i zrelaksować. My, mieszkańcy Sárváru, jesteśmy dumni z atrakcyjności turystycznej naszego miasta, jego przyjaznej, gościnnej atmosfery, z wody termalnej, uzdrowiska, hoteli, arboretum, historii oraz pięknych budynków, m.in. zamku Nádasdy, Urzędu Burmistrza i szkoły muzycznej.

Ale nasze dni powszednie są też oczywiście wypełnione wydarzeniami kulturalnymi, muzyką klasyczną i rozrywkową, sztuką i wydarzeniami społecznymi. Dlatego też wielką radością dla wszystkich obywateli miasta i mieszkańców okolic jest fakt, że na dziedzińcu klasycystycznego budynku Szkoły Artystycznej stopnia podstawowego im. Koncza Jánosa otwarto niedawno nowy Dom Muzyki o ciekawej, nowoczesnej architekturze wewnętrznej i zewnętrznej, który zaspokaja niemal wszystkie potrzeby związane z koncertami kulturalnymi. Prawie połowa inwestycji o wartości 470 mln Ft pochodziła z Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Miejskich oraz wkładu własnego władz miasta.

Nasz slogan, przewodnie hasło „gdzie dźwięki stają się przeżyciem” nie jest tylko ładnie brzmiącym pustym sloganem marketingowym, ale w przeciwieństwie do dzisiejszej mody jest także zupełnie zgodny z prawdą. Podstawowym pomysłem założenia Domu Muzyki było stworzenie w mieście Sárvár budynku, który spełniałby potrzeby XXI wieku i zapewniał publiczności wysokiej jakości wydarzenia kulturalne. Dla Domu Muzyki projektanci wymarzyli salę koncertową wyposażoną w taką technologię dźwięku i światła, która jest nie tylko innowacyjna w skali miasta, ale także wyjątkowa w województwie Vas, a nawet w regionie. Sala o niezrównanej akustyce może pomieścić 150 osób. Miejsce to nie tylko służy różnorodnemu życiu kulturalnemu miasta, organizując wydarzenia muzyczne na żywo, ale także przybliża muzykę klasyczną publiczności dzięki interaktywnym, spektakularnym salom wystawowym. W budynku znajduje się pięć interaktywnych sali, w których tematycznie prezentowane są instrumenty klawiszowe, dęte blaszane i drewniane, a zwiedzający mogą zapoznać się z fascynującym światem historii muzyki.

Zapraszamy serdecznie wszystkich do naszego nowego budynku przy ulicy Zamkowej 31, na dziedziniec szkoły muzycznej, gdzie będziemy oferować koncerty muzyki klasycznej na żywo i wysokie jakościowo akustyczne koncerty muzyki pop, kameralne spektakle teatralne, wydarzenia kulturalne i artystyczne oraz programy społeczne. Naszym celem jest stworzenie miejsca spotkań miłośników muzyki i wszystkich dziedzin sztuki, oferującego wyrafinowaną rozrywkę dla młodszych i starszych, w nowoczesnym otoczeniu, z interaktywnymi zajęciami edukacyjnymi, zapewniającego odwiedzającym wspaniałe przeżycia muzyczne i artystyczne. U nas dźwięki naprawdę stają się przeżyciem i każdy, kto kocha muzykę, niezależnie od tego, jaką „etykietkę” przypinamy gatunkom, powinien koniecznie nas odwiedzić!


Kościół Katolicki Świętego Władysława

Kaplica Trójcy Świętej, która pochodzi ze średniowiecza i stoi na rynku miasta Sárvár, została przebudowana w 1645 r. przez sędziego krajowego Ferenca Nádasdy’ego, który dwa lata wcześniej przeszedł na katolicyzm.

Wykonawcą był Pietro Orsolini. Grecki kościół w kształcie krzyża został poświęcony ku czci św. Władysława. Ten wcześniejszy kościół stanowił jedną trzecią dzisiejszego kościoła. Kościół, który został zniszczony wraz z miastem w czasie wojny o niepodległość Rakoczego, odbudowano w 1732 r., podobnie jak i wieżę. W 1830 r. barokowy kościół powiększono o dwie sklepione części, nadając mu kształt krzyża łacińskiego.

Poświęcenie kościoła miało miejsce w latach trzydziestych XVIII w., co zostało odnotowane też w aktach wizytacji kościoła. Z dokumentów tych wynika również, że pierwotnie główne wejście znajdowało się po stronie zachodniej, a obecne wejście zostało zbudowane w 1926 r. po zburzeniu świątyni przylegającej do kościoła po stronie wschodniej. Dzisiaj widoczną formę kościół osiągnął w 1927 r.

Ołtarz główny, który jest widoczny do dziś, został ufundowany przez Estei Marię Beatrycze, matkę władcy Modeny Franciszka IV. W tym czasie wybudowano również zachodnią fasadę w stylu klasycystycznym. Ze względu na rosnącą liczbę mieszkańców miasta i szybkie niszczenie kościoła, został on przebudowany w latach 1926-27. Obok głównego architekta, Gyuli Petrovácza, przy budowie pracowali także miejscowi rzemieślnicy. Części znajdujące się na wschód od wieży zostały zburzone, w ten sposób niszcząc niestety najstarszą część kościoła. Nowy kościół został powiększony o dwie nawy boczne, sanktuarium umieszczono po stronie zachodniej, a strona wschodnia otrzymała klasycystyczną fasadę. W tym czasie zbudowano również krużganek z widokiem na sanktuarium. Okna z witrażami z cynowego szkła również przypominają budownictwo z tego okresu. Ich twórcą był Imre Zsellér, malarz na szkle z Budapesztu. Freski w nowym kościele malował Z. István Soós, artysta z Kaposvár w latach 1938-1939. Na dziedzińcu kościelnym można zobaczyć pierwszy publiczny posąg w Sárvár: Filar Chrystusa Bolejącego, wykonany w 1701 r. przez oficera Mátyása Gayera i jego żonę Erzsébet Szundi.


Katolicki Kościół Świętego Mikołaja – tutaj pochowano Sebestyena Tinódi.

Dawny średniowieczny parafialny kościół katolicki w Sárvár do 1912 roku znajdował się w administracyjnie niezależnym Sár.

Pierwsza pisemna wzmianka o kościele pochodzi z 1454 r., ale już wtedy uważano go za starą budowlę. O jego średniowiecznym pochodzeniu świadczy gotycka wieża o wschodniej orientacji, południowe usytuowanie okien oraz stare rzeźby, które jeszcze w 1758 r. znajdowały się na wieży. Swoją obecną formę przyjął w XIX i XX wieku w wyniku różnych przebudów. Malowany drewniany strop został podczas przebudowy zastąpiony czeskim kulistym sklepieniem w 1830 lub 1868 roku. Podczas renowacji w XX wieku nadano mu neogotycki wygląd. Jego znaczenie kulturowe i historyczne wynika z faktu, że na starym cmentarzu otaczającym kościół lub na dziedzińcu kościelnym pod koniec stycznia 1556 r. został pochowany Lantos Sebestyen Tinódi, kronikarz bitew turecko-węgierskich. 

Obecny kształt kościół uzyskał po renowacji w 1868 r., którą przeprowadził architekt Lajos Geschrey z Sárvár. Zarówno ambona, jak i ołtarz główny są dziełem mistrza stolarskiego Alajosa Schwarza z Sárvár. Ambona powstała w 1859 r. ołtarz w 1861r. W tym okresie powstał również ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa, który można oglądać do dziś, a także wieczny znicz, kropielnica z czerwonego marmuru, kaplica z Lourdes i figura.

W 1933 r. kościół ponownie odnowiono i posadzono wokół drzewa. Ołtarz przedstawiający biskupa św. Mikołaja zdobi kościół od 1950 roku. Jest to dzieło Jenő Friedlingera, malarza artysty.

Na placu kościelnym można obejrzeć obrazy św. Elżbiety i św. Jana Nepomucena autorstwa artysty malarza Jánosa Kondora z Sárvár.

Odrestaurowany posąg św. Augustyna trafił do kościoła w Sárvár w 2014 r.
Ciekawostką jest to, że według niektórych historyków w 1556 r. został tu pochowany (na starym cmentarzu otaczającym kościół) kronikarz walk turecko-węgierskich Sebestyén Tinódi. Upamiętnia go tablica umieszczona na zewnątrz sanktuarium, wykonana przez artystę rzeźbiarza Istvána Rajki z Rum.


Kościół katolicki św. Marka –tutaj znajduje się jeden z najciekawszych zabytków romańskich w Kraju Zadunajskim.

Kościół św. Marka w Rábasömjén jest jedyną, oprócz zamku, budowlą z epoki Árpáda w Sárvár. Pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z 1288 roku.

W XIII wieku nazywano go jeszcze kościołem św. Piotra, a pod koniec XVII wieku – św. Marka. Bliźniacze okna wieży, wyłożony otwór drzwiowy, romańskie drzwi służące, jako wejście do zakrystii oraz wschodnia orientacja budynku nawiązują do okresu romańskiego. Jest to jedna z popularnych atrakcji Sárvár, odnowiona w 1775 r. w stylu barokowym. Po około 150 latach kościół został odnowiony i ponownie rozbudowany. W 1933 r. budynek otrzymał neoromański wystrój zewnętrzny. W ten sposób pierwotne cechy stylistyczne praktycznie zupełnie zanikły. Chociaż w 1973 r. próbowano jeszcze odkryć średniowieczne szczegóły. Po stronie zachodniej rozebrano m.in. półokrągłe bliźniacze okna wieży z XIII w. oraz schodkowy kolumnadowy wimpergowy portal ze szczytem również w stylu romańskim. Jednak z powodu późniejszej renowacji nie są one już w ogóle widoczne. Niestety, dzisiejszą pamiątką po dawnych czasach jest tylko kamienne obramowanie drzwi do południowej zakrystii. Z pewnością warto je zobaczyć, będąc w Sárvár, ponieważ eksperci uważają to kamienne obramowanie za jeden z najciekawszych zabytków romańskich w Kraju Zadunajskim. Przyjedź do Sárvár, ty też to obejrzyj! Na przykład podczas mszy świętej, która odbywa się w następujących terminach.

Jeśli przyjedziesz, możesz również obejrzeć prace Józsefa Pruzdzika na dziedzińcu kościoła! W tych pracach, wykonanych techniką fresku, przedstawione są cztery sceny z życia św. Marka i jedna z życia Jezusa.


Kościół ewangelicki – nie przegap go, gdy będziesz zwiedzać okoliczne atrakcje!

Po wprowadzeniu Edyktu tolerancyjnego w latach 1782-1787 wybudowano w kraju 218 kościołów ewangelickich, w tym kościół w Sárvár, stojący przy ulicy Sylwestra Jánosa.

Kościół ewangelicki, który nadal można zwiedzać w Sárvár, jest trzecim kościołem miejscowej wspólnoty kościelnej. Pierwszy z nich został odebrany zgromadzeniu w czasie kontrreformacji. Drugi został zniszczony przez pożar 3 maja 1829 r., następnie trzeci wybudowano w latach 1834-36. I to z datków publicznych. Kościół dziś wygląda tak.

Kościół luterański przy ulicy Sylwestra został zbudowany przez architekta Sámuela Geschreya z Sárvár. Główną cechą tego obiektu jest powszechna na terenie Kraju Zadunajskiego ściana zakrystii, oddzielająca apsydę od przestrzeni kościoła. Dzięki pomalowanym na biało ścianom i harmonijnym proporcjom jest doskonałym przykładem klasycystycznej architektury sakralnej w Kraju Zadunajskim.

Warto to odkryć, nawet podczas weekendu wellnessowego w Sárvár.