Celldömölk

Historie tohoto příjemného městečka je úzce spojena se soškou Panny Marie Celské, jež je největší vzácností římskokatolického farního kostela Panny Marie v městské části Kiscell.

Chrám byl postaven na popud opata Odó Koptika v polovině 18. století v tehdy převládajícím barokním slohu. Stavba úctyhodných rozměrů má půdorys latinského kříže o délce 50 a šířce 11 metrů. V lunetě nad vchodem v západním průčelí stavby mezi 40 metrů vysokými věžemi se nachází dřevěná socha Panny Marie, nad hlavní římsou skleněná mozaika z roku 1948, která je dílem Józsefa Falky, a nad ní monogram Panny Marie, vedle nějž můžeme vidět malby na skle zobrazující výjevy ze života svatého Benedikta. 

Ozdobou barokního kostela je bohatě zdobený hlavní oltář, umístěný v prostoru připomínajícím kapli, nad kterým je vystavena zázračná soška orodovnice Panny Marie ve slavnostním rouchu s malým Jezulátkem. Za kaplí se nachází oltář svatého Štěpána a v zadní části chrámu sakristie sestávající ze dvou místností (druhá plní rovněž funkci zpovědnice), nad kterými je pokladnice (místnost, v níž jsou uschovány devocionálie). Současné varhany ze salcburské dílny Mauracher, jež byly do kostela instalovány v roce 1914, pocházejí již z roku 1876 a původně byly určeny pro baziliku v Pannonhalmě. 

Základní kámen kláštera, nacházejícího se jižně od kostela, byl položen v roce 1760. Původně měla mít stavba ve tvaru písmene U půdorys čtyřúhelníku. Na podzim roku 1763 byl na její průčelí slavnostně umístěn pozlacený dvojramenný kříž. Na jižní fasádě můžeme vidět sluneční hodiny. V roce 2010 byl někdejší klášter navrácen benediktinskému řádu. Spolu s barokní Kalvárií, nacházející se za kostelem, tvoří sakrální centrum celé obce. Za svůj vznik vděčí plukovníkovi Jánosi Liptaymu, který se zde usadil po svém odchodu do výslužby. 

Spojitost s klášterem a chrámem má také sousoší nejsvětější Trojice, stojící uprostřed náměstí. Podle nápisu, který na něm můžeme číst, bylo vztyčeno díky městským rychtářům Józsefu Joachimovi a Ferdinándu Niederreiterovi. Na postamentu pod sousoším nejsvětější Trojice vidíme postavy svatého Pavla, svatého Štěpána, svatého Jana a svatého Floriána. 

Vedle benediktinského kláštera a naproti chrámu Panny Marie na Hollósyho náměstí se nachází kašna Panny Marie. Celldömölk je důležitou zastávkou na poutní cestě Panny Marie, která protíná celou východní Evropu. 

Skanzen lokomotiv – na nádraží v Celldömölku mohou návštěvníci obdivovat tři kompletně zrenovované staré parní lokomotivy. Lokomotivy a vagóny vystavené v pěkně upraveném parku poblíž nádraží lze bezplatně zhlédnout během celého roku.