Muzeum Ference Nádasdyho v Sárváru

Vstupte branou tajemství bez časů!

Hrad Nádasdy

Hrad Nádasdy patří v Maďarsku mezi chráněné historické památky, jimž se podařilo bez úhony obstát v historických vichřicích dějin regiónu. V době, kdy hrad patřil uherskému dominantnímu historickému rodu Nádasdyů, zde byly provedeny změny v renesančním a barokním uměleckém stylu. Nádvoří je zdobeno klenbou, slavnostní síň a sousední salóny hlásají svůj barokní původ. Začátkem 19. století byl hrad na podnět rodiny Estei z Modeny restaurován v klasicistickém stylu. Posledním majitelem hradu byla dynastie bavorských knížat z rodu Wittelsbachů až do roku 1945. V budově hradu o rozloze 1300 čtverečních metrů očekávají návštěvníky již přes půl století trvalé i přechodné expozice a výstavy Muzea Ference Nádasdyho (Nádasdy Ferenc Múzeum).

Slavnostní síň

Nejimpozantnější síní hradu a zároveň i muzea je slavnostní síň vybudovaná na podnět Ference Nádasdyho III. Stropní fresky síně byly zhotovené v roce 1653 a znázorňují bitevní výjevy hrdiny protiturecké války z období mezi 1591 až 1602, Ference Nádasdyho II, zvaného též jako „černý bej”. V roce 1769 si tehdejší majitel hradu, Ádám Szily pozval malíře Istvána Dorffmaistera aby ozdobil postranní stěny slavnostní síně barokními výjevy ze Starého zákona. Nástěnné malby znázorňují mezi ostatními i příběh Davida a Goliáše, Samsona a Delily, Judity a Holofernesa. Dvojstrannou kabinetní skříň ze 17 století, zdobenou zlacením a mramorovou intarzií, zakoupilo muzeum od rodiny Ocskay.

Výstava užitého umění

Sbírka užitého umění muzea je též velice pestrá. Zařízení salónů dokládá nábytkářské umění mnoha staletí. Poklady Wittelsbachů, stříbrný příbor, jídelní souprava, malované porcelány tvoří spolu oblíbenou podívanou návštěvníků. Mezi skleněnými exponáty skládajících se z mistrovsky propracovaných, broušených a malovaných historických unikátů, se vyjímá nádobka na mytí rukou Františka Jozefa, pivní kalich Mikoláše II, a likérová sklenička, kterou navrhl vynikající maďarský výtvarník, József Rippl-Rónai.

Výstava historie husarů

Tato sbírka je jedinou samostatnou veřejně přístupnou výstavou historie husarů v Evropě. Návštěvníci se zde mohou seznámit se vznikem a mnoho stoletým vývojem maďarských husarů. Výstavní skříně skrývají zbraně, předměty, oblečení, malby a fotografie z 16-20 století. Nejbohatší část vystavovaných husarských památek tvoří exponáty, které představují období mezi dualizmem a druhou světovou válkou. Zde se nachází i sbírka šavlí, kterou muzeu daroval Lajos Sárvári, a která obsahuje mistrovská díla zbraní pocházejících z období od 17 do 20 století.

Carta Hungarica

Výstava historických map obsahuje původní rytiny map z doby 16-18 století, které znázorňují Uherský stát a jeho okolí. Kromě mapy Panonie starověkého astrologa Ptolemaia vytištěné v roce 1520, jsou zde k zhlédnutí i rytiny významných maďarských a evropských kartografů. Návštěvníci mohou sledovat, jak se vývojem kartografie vyvíjelo vyznačení směrů, hranic a topografie. Každá mapa je zároveň i samostatným uměleckým dílem.

Muzeum je otevřeno: 

s výjimkou pondělí každý den od 9 do 17 hodin, v červenci a v srpnu do 21 hodin

Kontakt: 9600 Sárvár, Várkerület 1. (Nádasdy-vár)
Telefon: 06 95/320-158
E-mail: info@nadasdymuzeum.hu 
www.nadasdymuzeum.hu
Web: www.nadasdymuzeum.hu