Csénye

V obci, kterou obtéká z jihu potok Gyöngyös, se nachází jedna z nejstarších far v celé Vašské župě. Zdejší kostel je zasvěcen svatému Janu Nepomuckému.

Pamětihodností obce je křížová cesta v ulici Ference Deáka, která vede ke kapli z 19. století, nacházející se na konci této ulice. V kdysi samostatné části obce Fűztű se nachází stáj hřebčína z roku 1906, vystavěná v neoempírovém stylu, jejíž budova je významnou zemědělskou historickou památkou. 

Zdejší zajímavostí je také pohádkový park Eleka Benedeka v ulici Vasút, ve kterém můžeme obdivovat nejrůznější dřevěné hračky. 

Obec je obklopena malebnou krajinou a blízké lesy i vodní toky nabízejí příležitost k jezdecké i lovecké turistice. Územím obce prochází modře značená dálková pěší turistická trasa.