Ostffyasszonyfa

Chloubou obce se slavnou minulostí je několik zámeckých sídel, z niž nevýznamnější je opravený klasicistní zámek Ostffyů pocházející z 18. století, jenž je nejznámější stavební památkou v obci.

Další architektonicky cennou stavbou je pseudobarokní kurie Einstetter-Weöres-Niczky z 19. století, která je v soukromém vlastnictví. Ve svých šestnácti letech zde strávil léto jeden z nejproslulejších maďarských básníků Sándor Petőfi, na jehož počest zde byla v roce 1973 zřízena pamětní místnost. Básníkův zdejší pobyt připomínají také pamětní desky na mostě Ragyogó a někdejším domě Salkovicsů. Na okraji obce se v době první světové války nacházel jeden z největších zajateckých táborů v rakousko-uherské monarchii, který dodnes připomíná někdejší hřbitov zajateckého tábora a stálá expozice umístěná v kulturním domě.