Szombathely

Město Szombathyely bylo založeno před dvěma tisíci lety císařem Claudiem pod názvem Savaria, a řadí se tak k nejstarším městům na území Maďarska.

Město s bohatou historií sahající až do dob starověkých Římanů disponuje také významným náboženským dědictvím a neobyčejnými přírodními památkami. K nejznámějším pamětihodnostem města patří Hlavní náměstí, katedrála, archeologická dílna a depozitář Iseum Savariense, zahrada Istvána Járdányiho Paulovicse s archeologickými nálezy a Kámonské arboretum.

Hlavní náměstí: Dnešní hlavní veřejné prostranství města se svým typickým trojúhelníkovým půdorysem existovalo již ve 13. století. Tehdy se však rozkládalo za městskými hradbami, a tedy mimo území tehdejšího města. Později se Hlavní náměstí stalo duchovním a kulturním centrem Szombathelye a oblíbeným místem setkávání. 

Katedrála: Výstavbu chrámu na místě strženého hradního kostela a hradního paláce na základech z římských dob započal biskup János Szily. Třetí největší chrám v Maďarsku je nejvýznamnějším dílem architekta Menyhérta Hefeleho.

Archeologická dílna a depozitář Iseum Savariense: Jedna z nejdůležitějším starověkých architektonických památek města Szombathely. V současnosti poskytuje zázemí pro stálou expozici na téma dějin náboženství s názvem „Isis Savariai“ i pro cyklus programů Iseumské slavnosti pod širým nebem. 

Archeologická zahrada Istvána Járdányiho Paulovicse: Takzvaná zahrada ruin nabízí návštěvníkům největší souvislou expozici nálezů z dob starověké Savarie: císařský palác, veřejné lázně, celnici, Merkurovu svatyni, dílny, hrnčířské pece, zbytky římských cest, mozaik a hradu.

Kámonské arboretum: Kámonské arboretum je se svou rozlohou 27 hektarů nejkrásnějším arboretem v oblasti Pannónie. Kromě stálezelených dřevin a jehličnanů je vyhledáváno i pro svůj soubor několika tisíc překrásně kvetoucích rododendronů a bohatou sbírku magnólií, javorů japonských a starých stromů. Návštěvu arboreta, kterým vede pět kilometrů dlouhá stezka, zpříjemňují lavičky a stolky i důmyslný systém zahradních jezírek. 

Město Szombathely očekává návštěvníky po celý rok s pestrou nabídkou nejrůznějších programů. 

Svatojiřský jarmark (duben): Sváteční svatojiřský jarmark se koná každoročně kolem svátku svatého Jiří ve Skanzenu Vašské župy. 

Herényská květinová cesta (duben): Jako oslava krásy květin se v ulicích městské části Herény otevírá každé jaro víkendová „Květinová cesta“. 

Festival dračích lodí Szombathely (červen): Každý rok se na jezeře v centru Szombathelye odehrává souboj draků. Místo ohnivých jazyků se při něm ovšem míhá pouze spousta vesel, která čeří zrcadlovou hladinu jinak poklidného jezírka. Soutěž dračích lodí, které se účastní dvaadvacetičlenné posádky složené z dvaceti veslařů, jednoho bubeníka a jednoho kormidelníka, je důkladnou prověrkou výdrže, síly a souhry jednotlivých týmů. Dračí šílenství, které každoročně zaplavuje Szombathely, nabízí poutavou podívanou pro všechny návštěvníky.

Iseumské slavnosti pod širým nebem (červenec, srpen): Dva tisíce let stará svatyně bohyně Isis je již téměř padesát let domovem szombathelyských operních slavností. Iseum poskytuje inscenacím naprosto jedinečnou atmosféru, která je skvělým základem pro pořádání velmi kvalitních operních představení pod širým nebem. 

Historický karneval Savaria (srpen): Při procházení bohaté historie města se zrodil nápad představit nejdůležitější kapitoly v kronice města formou festivalu v dobových kulisách a kostýmech. Na několika místech v centru města čeká na návštěvníky během několikadenního festivalu celá řada nejrůznějších programů. 

Svátek svatého Martina (listopad): Kult svatého Martina je v Szombathelyi čím dál silnější. V rámci oslav dne svatého Martina se konají církevní pietní obřady, lampiónový průvod, tančírny, koncerty, výstavy i přednášky a různá představení. Szombathelyské restaurace se těší na své návštěvníky s gastronomickými akcemi a typickými pokrmy ze svatomartinské husy. Týden svatého Martina začíná svatomartinským jarmarkem první víkend v listopadu. 

Advent (prosinec): Místem konání čtyřtýdenního cyklu programů s názvem Advent v Szombathelyi je zdejší Hlavní náměstí. Můžeme se zúčastnit například náboženských obřadů v rámci zapalování adventních svíček nebo se projít po adventních trzích a nakoupit vánoční dárky v příjemném, vánočně naladěném prostředí.