Játékszabály

A nyereményjátékot (a továbbiakban „nyereményjáték”), amelyre az alábbi szabályzat vonatkozik, a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. (a továbbiakban “Szervező”) működteti, amelynek hivatalos központja és székhelye: 9600 Sárvár, Kossuth tér 8., amelynek cégjegyzékszáma 18-09-110460 és amely a https://jatek.sarvar.hu/beach-bag-rush/ weboldalt (továbbiakban “weboldal”) üzemelteti. A játék lebonyolításában, az adatfeldolgozásában a Burkon Média Kft. is részt vesz. Székhely: 9700 Szombathely, Reismann János u. 23/b. 

A nyereményjáték 2023. július 10-én 00:01-kor indul, és az összes jelentkező számára 2023. szeptember 3-án 23:59-kor zárul („Jelentkezési időszak”). 

1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A nyereményjátékban minden, 18. életévét betöltött személy jelentkezhet, illetve minden olyan, 18. életévét be nem töltött gyermek is részt vehet, akinek a szülője, illetve a törvényes képviselője kifejezett engedélyét adta a játékban való részvételhez. A versenyben nem vehetnek részt a Szervező és a Szervezővel kapcsolatban álló magánszemélyek, valamint azok alkalmazottai és családtagjai.

2. A JELENTKEZÉS MENETE

A Játékosnak a sorsolásban való részvételhez az alkalmazásban megjelenő regisztrációkor meg kell adnia az e-mail címét.

A regisztráció nem feltétele a játék elindításának, és a tabellára se szükséges feliratkozni.

A játék eredménye nem függ össze a sorsolással. Minden feliratkozónak egyenlő esélye van a nyereményekre.

A Szervező a játék lezárulta után sorsolással választja ki a feliratkozók közül a nyerteseket.

Egy Játékos akár több e-mail címmel is játszhat.

A nyereményjátékban való részvétellel a Játékos elfogadja, hogy a Szervező rendszeresen hírlevél üzenetet küldjön neki. Valamint az e-mail címét a későbbiekben marketing céllal megőrizze. Természetesen a Játékos bármikor leiratkozhat a listáról, illetve módosíthatja azt. A feliratkozás a MailChimp rendszerén keresztül történik. A megadott e-mail címeket a szolgáltató tárolja a GDPR szabályoknak megfelelően.

A nyereményjátékban résztvevő Játékosok kijelentik, hogy az általuk megadott adatok megfelelnek a valóságnak. A Szervező fenntartja magának a díjátadás megtagadásának, illetve a játékból történő kizárásnak a jogát minden olyan jelentkező Játékos esetében, aki sportszerűtlen, esetleg nem a szabályzatnak megfelelő módon játszik.

Továbbá a Szervező nem felelős semmilyen emberi, gépi, elektronikus, számítógépes, hálózati, gépelésből, nyomtatásból fakadó vagy bármilyen, a nyereményjátékkal összefüggésbe hozható hibákért, illetve a szervezésből vagy a nyereményjáték adminisztrációjából fakadó hibákért, úgymint a nyertesek kiválasztása, a nyeremények kihirdetése.

A Szervező nem garantálja, hogy a weboldal vagy a nyereményjáték nem tartalmaz semmilyen informatikai hibát, vagy az észlelt hibákat azonnal elhárítja, illetve azt sem garantálhatja, hogy a weboldal vagy a weboldalról elérhető más weboldalak nem tartalmaznak vírusokat vagy egyéb olyan hibákat, amelyek károsíthatják a Játékosok számítógépét és/vagy adatait. Elemi csapás, külső okokból való meghiúsulás, terrorizmus, számítógépes vírus vagy bármilyen, a szervezőtől független tényező, amely akadályozná a nyereményjáték biztonságát vagy előírt lebonyolítását, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa, eltörölje vagy felfüggessze a nyereményjátékot (vagy annak egy részét). A nem valós vagy megtévesztő jelentkezések, egy Játékoshoz köthető tömeges feliratkozások automatikusan kizárják a játékost a részvételből. 

3. NYEREMÉNYEK:

A “Sárvári Beach Bag Rush” játékban résztvevők között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki:

  • Egy darab kétfős, kétéjszakás, a Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa hotelbe szóló all inclusive wellness pihenés
  • Egy darab egynapos, kétfős fürdőzős kikapcsolódást a Spirit Hotel Thermal Spa superior ***** -ba.
  • Egy darab kétfős, kétéjszakás, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőbe szóló 4 darab fürdőbelépővel kiegészített wellness pihenés az Atmoszféra Apartmanok felajánlásával.
  • Egy darab Ensana Cosmetics ajándékcsomagot az Ensana Thermal Sárvár Health Spa Hotel jóvoltából.
  • Egy darab kétszer 20 perces lovaglási lehetőséget a Vadkert Majorban. 

A nyertes vállalja a nyereménnyel kapcsolatos egyéb költségeket, így például a nyereményben nem szereplő utazási-, ajándéktárgyak, járulékos és egyéb személyes kiadások költségét. A nyertes felelőssége az utazási biztosítás megszervezése. A nyertes felelőssége, hogy tisztában legyen a biztosítás feltételeivel az indulás előtt, és hogy az utazások kockázati tényezőit a biztosítással kizárja.

Minden olyan, a nyereményeket illető részletet, amely a szabályzatban nem szerepel, a Szervezőnek jogában áll meghatározni. A nyeremények minőségét az azokat szolgáltató cég határozza meg. A nyeremények kizárólag a meghirdetett formában fogadhatók el, vagy elutasíthatók, más nyereményre vagy készpénzre be nem cserélhetők.

Amennyiben a Szervező nem kap visszaigazolást a nyeremény nyertesétől, amellyel a nyeremény elfogadását igazolja, illetve a nyertes nem írja alá a nyeremény átvételével kapcsolatos szerződést, amely a nyeremény sikeres átadásához szükséges információkat, illetve a nyertes kötelezettségeit tartalmazza, a Szervezőnek jogában áll megtagadni a nyeremény átadását, bármilyen előzetes értesítés, illetve kompenzáció nélkül.

4. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS RENDELKEZÉSEK

A Szervezőnek jogában áll minden olyan, sérüléssel, veszteséggel, károsodással kapcsolatos keresetet elutasítani, amely kapcsolatban áll a nyereményjátékkal (tekintet nélkül a kárt, sérülést okozó tényezőre), illetve a nyeremény nem rendeltetésszerű, nem megfelelő használatából vagy a szállításból adódik (beleértve az utazást vagy a nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen tevékenységet).

A nyereményjátékot érintő bármely észrevétel vagy panasz az alábbi címre, a nyereményjáték lezárását követő 90 napon belül, a nyereményjáték időtartamának és címének megnevezésével küldhető: Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft., 9600 Sárvár, Kossuth tér 8. „Sárvári Beach Bag Rush” jeligével.

A Szervező fenntartja magának a nyereményjáték lerövidítésének, meghosszabbításának, eltörlésének jogát (beleértve a meghirdetett nyereményt is), és fenntartja magának a módosítást okozó körülmény teljes megítélését.

A nyereményjáték szabályai Magyarország hatályos törvényeinek felelnek meg. Az értelmezéssel vagy a lebonyolítással kapcsolatos vitás kérdésekkel, amelyek békés úton nem rendezhetők, az illetékes magyar bírósághoz kell fordulni.

Szervező: Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft.

Hírlevél

Iratkozz fel, ha a “titkos” tippekre is kíváncsi vagy!