Játékszabály

A nyereményjátékot (a továbbiakban „nyereményjáték”), amelyre az alábbi szabályzat vonatkozik, a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. (a továbbiakban “szervező”) működteti, amelynek hivatalos központja és székhelye: 9600 Sárvár, Kossuth tér 8., és amelynek cégjegyzékszáma 18-09-110460, és amely a jtek.sarvar.hu/emoji-kviz/ weboldalt (továbbiakban “weboldal”) üzemelteti. A játék lebonyolításában, az adatfeldolgozásában a Burkon Média Kft. is részt vesz. Székhely: 9700 Szombathely, Reismann János u. 23/b. 

A nyereményjáték 2022. október 3-án 00:01-kor indul, és az összes jelentkező számára 2022. november 30-án 23:59-kor zárul („Jelentkezési időszak”). 

1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A nyereményjátékban minden, 18. életévét betöltött személy jelentkezhet, illetve minden olyan, 18. életévét be nem töltött gyermek is részt vehet, akinek a szülője, illetve törvényes képviselője kifejezett engedélyét adta a játékban való részvételhez. A versenyben nem vehetnek részt a szervező és a szervezővel kapcsolatban álló magánszemélyek, valamint azok alkalmazottai és családtagjai.

2. A JELENTKEZÉS MENETE

A Játékosnak a játékban való részvételhez az alkalmazásban megjelenő regisztrációkor meg kell adnia az e-mail címét.

Az alkalmazás használata nem feltétele a játékban való részvételnek. Viszont az e-mail listán való jelenlét igen. Vagyis ha a játék időtartama alatt a játékos leiratkozik az e-mail listáról, lemond annak a lehetőségéről is, hogy a sorsolás során ő legyen a szerencsés, aki ajándékot kap.

A játék része, hogy a feliratkozó játékosok naponta kapnak sárvári hírlevelet, amiben a napi relaxálás elvégzésére biztatják a résztvevőket.

A Szervező a játék lezárulta után sorsolással választja ki a feliratkozók közül a nyerteseket.

Egy játékos akár több e-mail címmel is játszhat.

A nyereményjátékban való részvétellel a Játékos elfogadja, hogy a szervező rendszeresen hírlevél üzenetet küldjön neki. Valamint az e-mail címét a későbbiekben marketing céllal megőrizze. Természetesen a Játékos bármikor leiratkozhat a listáról, illetve módosíthatja azt. A feliratkozás a MailChimp rendszerén keresztül történik. A megadott e-mail címeket a szolgáltató tárolja a GDPR szabályoknak megfelelően.

A nyereményjátékban résztvevő játékosok kijelentik, hogy az általuk megadott adatok megfelelnek a valóságnak. A szervező fenntartja magának a díjátadás megtagadásának, illetve a játékból történő kizárásnak a jogát minden olyan jelentkező játékos esetében, aki sportszerűtlen, esetleg nem a szabályzatnak megfelelő módon játszik.

Továbbá a szervező nem felelős semmilyen emberi, gépi, elektronikus, számítógépes, hálózati, gépelésből, nyomtatásból fakadó vagy bármilyen, a nyereményjátékkal összefüggésbe hozható hibákért, illetve a szervezésből vagy a nyereményjáték adminisztrációjából fakadó hibákért, úgymint a nyertesek kiválasztása, a nyeremények kihirdetése.

A szervező nem garantálja, hogy a weboldal vagy a nyereményjáték nem tartalmaz semmilyen informatikai hibát, vagy az észlelt hibákat azonnal elhárítja, illetve azt sem garantálhatja, hogy a weboldal vagy a weboldalról elérhető más weboldalak nem tartalmaznak vírusokat vagy egyéb olyan hibákat, amelyek károsíthatják a játékosok számítógépét és/vagy adatait. Elemi csapás, külső okokból való meghiúsulás, terrorizmus, számítógépes vírus vagy bármilyen, a szervezőtől független tényező, amely akadályozná a nyereményjáték biztonságát vagy előírt lebonyolítását, a szervező fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa, eltörölje vagy felfüggessze a nyereményjátékot (vagy annak egy részét). A nem valós vagy megtévesztő jelentkezések, egy játékoshoz köthető tömeges feliratkozások automatikusan kizárják a játékost a részvételből. 

3. NYEREMÉNYEK:

Az “Sárvári Villám Relax” játékban résztvevők között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki:

  • Az Onyx Garden felajánlása: egy éjszaka jacuzzis Apartmanban félpanzióval, szaunavilág használat, welcome drink. Plusz fürdő belépő a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő felajánlásával.
  • Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa felajánlása: 2 fő, 2 éj all inclusive utalvány
  • Atmoszféra Apratmanok felajánlása: 2 éjszaka 2 fő apartmanos elhelyezéssel (étkezés nélkül).
  • Spirit Hotel Thermal Spa felajánlása: egy darab 2 főre szóló fürdőbelépő.
  • Happy Bunny Játszóház felajánlása: 1 darab egész napos belépő jegy 2 gyerek részére, 2 darab egész napos belépő jegy 1 gyerek részére.
  • Vadkert Major Sárvár felajánlása: 2x 20 perc lovaglás.

A nyertes vállalja a nyereménnyel kapcsolatos egyéb költségeket, így például a nyereményben nem szereplő utazási-, ajándéktárgyak, járulékos és egyéb személyes kiadások költségét. A nyertes felelőssége az utazási biztosítás megszervezése. A nyertes felelőssége, hogy tisztában legyen a biztosítás feltételeivel az indulás előtt, és hogy az utazások kockázati tényezőit a biztosítással kizárja.

Minden olyan, a nyereményeket illető részletet, amely a szabályzatban nem szerepel, a szervezőnek jogában áll meghatározni. A nyeremények minőségét az azokat szolgáltató cég határozza meg. A nyeremények kizárólag a meghirdetett formában fogadhatók el, vagy elutasíthatók, más nyereményre vagy készpénzre be nem cserélhetők.

Amennyiben a szervező nem kap visszaigazolást a nyeremény nyertesétől, amellyel a nyeremény elfogadását igazolja, illetve a nyertes nem írja alá a nyeremény átvételével kapcsolatos szerződést, amely a nyeremény sikeres átadásához szükséges információkat, illetve a nyertes kötelezettségeit tartalmazza, a szervezőnek jogában áll megtagadni a nyeremény átadását, bármilyen előzetes értesítés, illetve kompenzáció nélkül.

4. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS RENDELKEZÉSEK

A szervezőnek jogában áll minden olyan, sérüléssel, veszteséggel, károsodással kapcsolatos keresetet elutasítani, amely kapcsolatban áll a nyereményjátékkal (tekintet nélkül a kárt, sérülést okozó tényezőre), illetve a nyeremény nem rendeltetésszerű, nem megfelelő használatából vagy a szállításból adódik (beleértve az utazást vagy a nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen tevékenységet).

A nyereményjátékot érintő bármely észrevétel vagy panasz az alábbi címre, a nyereményjáték lezárását követő 90 napon belül, a nyereményjáték időtartamának és címének megnevezésével küldhető: Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft., 9600 Sárvár, Kossuth tér 8. „Sárvári Villám Relax” jeligével. A szervező fenntartja magának a nyereményjáték lerövidítésének, meghosszabbításának, eltörlésének jogát (beleértve a meghirdetett nyereményt is), és fenntartja magának a módosítást okozó körülmény teljes megítélését.

A nyereményjáték szabályai Magyarország hatályos törvényeinek felelnek meg. Az értelmezéssel vagy a lebonyolítással kapcsolatos vitás kérdésekkel, amelyek békés úton nem rendezhetők, az illetékes magyar bírósághoz kell fordulni.

Szervező: Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft.

Hírlevél

Iratkozz fel, ha a “titkos” tippekre is kíváncsi vagy!