Játékszabály

VillámRelax nyereményjáték szabályzat

A nyereményjátékot (a továbbiakban „nyereményjáték”), amelyre az alábbi szabályzat vonatkozik, a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. (a továbbiakban “Szervező”) működteti, amelynek hivatalos központja és székhelye: 9600 Sárvár, Kossuth tér 8., cégjegyzékszáma 18-09-110460 és amely a sárvári TDM közösségi weboldalait (Facebook, Instagram, TikTok (továbbiakban “weboldal”) üzemelteti. A játék lebonyolításában, az adatfeldolgozásában a Burkon Média Kft. is részt vesz. Székhely: 9700 Szombathely, Reismann János u. 23/b. 

A nyereményjáték 2023. december 6-án 00:01-kor indul, és az összes jelentkező számára 2024. január 21-én 23:59-kor zárul („Jelentkezési időszak”). 

1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A nyereményjátékba minden, 18. életévét betöltött személy jelentkezhet, illetve a játéknak minden olyan, 18. életévét be nem töltött gyermek is résztvevője lehet, akinek a szülője, illetve a törvényes képviselője kifejezett engedélyét adta ehhez. A versenyben nem vehetnek részt a Szervező és a Szervezővel kapcsolatban álló magánszemélyek, valamint azok alkalmazottai és családtagjai.

2. A JELENTKEZÉS MENETE

A nyerteseket a játékban sorsolás útján választjuk ki. A sorsolásban való részvétel feltétele, hogy a VillámRelax elnevezésű posztok közül legalább egyet lájkolni kell. Illetve az adott közösségi felületen csatlakozni kell a “sarvaritdm” közösségéhez. A nyereményjáték során több VillámRelax elenevzésű bejegyzés is kikerülhet, akár több közösségi oldalra is.

A Szervező a játék lezárulta után sorsolással választja ki a nyerteseket a lájkolók és feliratkozók közül. A Szervező a különböző felületeken lájkoló és regisztráló felhasználókat egy listára összesíti és ebből sorsol.

A nyerteseket a Szervező privát üzenetben értesíti. A Szervező fenntartja magának a díjátadás megtagadásának, illetve a játékból történő kizárásnak a jogát minden olyan jelentkező Játékos esetében, aki sportszerűtlen, esetleg nem a szabályzatnak megfelelő módon játszik.

Továbbá a Szervező nem felelős semmilyen emberi, gépi, elektronikus, számítógépes, hálózati, gépelésből, nyomtatásból fakadó vagy bármilyen, a nyereményjátékkal összefüggésbe hozható hibáért, illetve a szervezésből vagy a nyereményjáték adminisztrációjából fakadó hibákért, úgy, mint a nyertesek kiválasztása, a nyeremények kihirdetése.

A Szervező nem garantálja, hogy a weboldal, a közösségi felület vagy a nyereményjáték nem tartalmaz semmilyen informatikai hibát, vagy az észlelt hibákat azonnal elhárítja, illetve azt sem garantálhatja, hogy a weboldal vagy a weboldalról elérhető más weboldalak nem tartalmaznak vírusokat vagy egyéb olyan hibákat, amelyek károsíthatják a Játékosok számítógépét és/vagy adatait. Elemi csapás, külső okokból való meghiúsulás, terrorizmus, számítógépes vírus vagy bármilyen, a szervezőtől független tényező esetén, amely akadályozná a nyereményjáték biztonságát vagy előírt lebonyolítását, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa, eltörölje vagy felfüggessze a nyereményjátékot (vagy annak egy részét). A nem valós vagy megtévesztő jelentkezések, egy Játékoshoz köthető tömeges feliratkozások automatikusan kizárják a játékost a részvételből. 

3. NYEREMÉNYEK:

A “VillámRelax” játékban résztvevők között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki:

  • A VitalMed Hotel felajánlásával egy 2 éjszakás 2 fős wellness hétvége.
  • Az Atmoszféra Apartmanok felajánlásával egy 2 éjszakás szállás 2 fő részére apartmanos elhelyezéssel.
  • A Park Inn Sárvár Resort & Spa Sárvár felajánlásával egy 2 fős vacsorára szóló voucher.
  • Az Ensana Thermal Sárvár felajánlásával egy 5 alkalmas sóbarlang belépő.

A nyertes vállalja a nyereménnyel kapcsolatos egyéb költségeket, így például a nyereményben nem szereplő utazási-, ajándéktárgyak, járulékos és egyéb személyes kiadások költségét. A nyertes felelőssége az utazási biztosítás megszervezése. A nyertes felelőssége, hogy az indulás előtt tisztában legyen a biztosítás feltételeivel, és hogy az utazások kockázati tényezőit a biztosítással kizárja.

Minden olyan, a nyereményeket illető részletet, amely a szabályzatban nem szerepel, a Szervezőnek jogában áll meghatározni. A nyeremények minőségét az azokat szolgáltató cég határozza meg. A nyeremények kizárólag a meghirdetett formában fogadhatók el, vagy elutasíthatók, más nyereményre vagy készpénzre be nem cserélhetők.

Amennyiben a Szervező nem kap visszaigazolást a nyeremény nyertesétől, amellyel a nyeremény elfogadását igazolja, illetve a nyertes nem írja alá a nyeremény átvételével kapcsolatos szerződést, amely a nyeremény sikeres átadásához szükséges információkat, illetve a nyertes kötelezettségeit tartalmazza, a Szervezőnek jogában áll megtagadni a nyeremény átadását, bármilyen előzetes értesítés, illetve kompenzáció nélkül.

4. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS RENDELKEZÉSEK

A Szervezőnek jogában áll minden olyan, sérüléssel, veszteséggel, károsodással kapcsolatos keresetet elutasítani, amely kapcsolatban áll a nyereményjátékkal (tekintet nélkül a kárt, sérülést okozó tényezőre), illetve ha a nyeremény nem rendeltetésszerű, nem megfelelő használatából vagy a szállításból adódik (beleértve az utazást vagy a nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen tevékenységet).

A nyereményjátékot érintő bármely észrevétel vagy panasz az alábbi címre, a nyereményjáték lezárását követő 90 napon belül, a nyereményjáték időtartamának és címének megnevezésével küldhető: Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft., 9600 Sárvár, Kossuth tér 8. „VillámRelax” jeligével.

A Szervező fenntartja magának a nyereményjáték lerövidítésének, meghosszabbításának, eltörlésének jogát (beleértve a meghirdetett nyereményt is), és fenntartja magának a módosítást okozó körülmény teljes megítélését.

A nyereményjáték szabályai Magyarország hatályos törvényeinek felelnek meg. Az értelmezéssel vagy a lebonyolítással kapcsolatos vitás kérdésekkel, amelyek békés úton nem rendezhetők, az illetékes magyar bírósághoz kell fordulni.

Szervező: Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft.

Hírlevél

Iratkozz fel, ha a “titkos” tippekre is kíváncsi vagy!